ELECGAS, SIEMENS

Central Tèrmica de Cicle Combinat Pego 830MW

Central de Cicle Combinat (830 MW) a la localitat de Pego (Portugal). Compost per 2 edificis de turbines, 2 calderes de recuperació, 2 torres de refrigeració, transformadors i edificis auxiliars de compressió de gasos, tractament d’aigües, racks d’instal·lacions, magatzems i edificis d’oficines.

Detalls del projecte
Pego, Portugal
Novembre 2008 – Febrer 2011

Superfície d’actuació: 46.000 m2

Volum de formigó: 26.000 m3

Acer corrugat: 3.400 Tn

Estructura metàl·lica: 2.500 Tn

Tancaments “sandwich in situ”: 16.000 m2