GRUP CARBONELL FIGUERAS

Una empresa global i diversificada

“Carbonell Figueras inscriu la seva trajectòria en la millor tradició consolidada al nostre país d’empreses familiars dedicades a la construcció.

Assolir una fita com la del nostre 50è aniversari com a empresa global i diversificada ens permet mirar enrere, valorar i agrair la gran tasca dels qui ho han fet possible, així com l’immens cabal de confiança dels nostres clients i el compromís dels nostres col·laboradors. Però, sobretot, ens exigeix concentrar-nos en els nous desafiaments.”

Pilar Carbonell Tudores

Presidenta executiva

Comitè de Direcció

Alfonso Idoate

Director General

Teresa Trenchs

Directora de RRHH

Ricard Álvarez

Director Jurídic CLO

Jordi González

Director Econòmic

Directors de Departament

Julio Sainz

Indústria
i Obra Civil

Amadeu Escardó

Edificació i Projectes

Pablo Pérez de Tudela

Pressupostos

Francesc Salsench

PCMA

Josep Mª Rulló

Sistemes

Rosa Garbayo

Compliance i Prevenció de Blanqueig de Capitals

Xavier Costa

Compres

Pere Figuerola

Director Parc de Maquinària i Mov. de Terres

La nostra organizació

Som una empresa global i diversificada de construcció i mantenim un compromís ferm amb l’impuls de solucions innovadores, eficients i sostenibles. El nostre model de negoci s’orienta al desenvolupament d’infraestructures i la creació de valor per als nostres clients i així com per als diferents stake holders connectats amb l’activitat de l’empresa. El grup compta amb 1.200 empleats i una presència activa a 5 mercats principals: iberia (Espanya i Portugal de manera integrada, resta UE, Romania, Panamà i el Perú).

CARBONELL FIGUERAS

Línies de negoci

Carbonell Figueras impulsa les seves activitats a través de les línies de negoci següents

01

INDÚSTRIA
I OBRA CIVIL

Construcció i explotació de centrals hidroelèctriques i de cicle combinat, centrals nuclears, química, transformació i transport d’energia.

02

EDIFICACIÓ
I PROJECTES

Construcció d’edificis Promoció Delegada i Claus a la mà, així com grans projectes d’Edificació.

CARBONELL FIGUERAS

Misió i valors
corporatius

El propòsit, la visió i els valors de Carbonell Figueras han anat recollint l’evolució i les sensibilitats de la societat en què opera, adaptant-se als temps i incorporant la cultura i diversitat del grup. La nostra missió és contribuir al desenvolupament d’infraestructures sostenibles, innovadores i eficients creant valor per als destinataris i per al conjunt de la societat.

Valors que inspiren la nostra acció

Els nostres valors formen part d’una cultura corporativa que imprimim a la nostra tasca diària i que permet definir la personalitat de la companyia a través de les seves accions.

 • Respecte, protecció, seguretat i cura.

 • Col·laboració. Treballar en equip, cooperar i compartir.

 • Competència justa i responsable.

 • Entorn laboral orientat a desenvolupament humà i professional.

 • Excel·lència, eficiència, resultats i fiabilitat.

 • Complim les normes, tant la llei com el seu esperit. Transparència i rendició de comptes.

 • Respecte al medi a cada procés i operació, contribuint a la preservació de recursos naturals.

 • Capital social com a contribució al desenvolupament de la societat i el bé comú.

 • Innovació, progressar, transformar i inspirar.

 • Integritat, ètica, transparència i responsabilitat.

CARBONELL FIGUERAS

L’estratègia

L’estratègia del grup es vehicula a través dels principis següents

 • Obtenció de creixement rendible, complementant el creixement orgànic amb adquisicions de caràcter selectiu que permetin millorar la posició davant dels nostres competidors i afegir capacitats a les àrees que resultin estratègiques en cada moment.

 • Internacionalizació, que ens ha portat a consolidar una presència a Europa, on Carbonell Figueras té seus presencials a Espanya i Portugal i activitat continuada al continent europeu, particularment a Alemanya i Romania, i a la regió d’Amèrica Llatina, des de les seus de Panamà i el Perú.

 • Eficiència operativa i innovació, al servei de solucions diferencials pels nostres clients.

 • Relacions amb les persones a través del desenvolupament de polítiques que atreguin i potenciïn el talent.

 • Compromís amb l’economia circular i el medi ambient, amb la societat com a bandera i senyal d’identitat corporativa.

 • Prudència en tots els àmbits de gestió, amb especial èmfasi en la vigilància i control sobre la seguretat a la feina, els nivells de palanquejament financer, els recursos propis i la diversificació de fonts financeres, així com la limitació dels nivells de subcontractació d’activitat.

CERTIFICACIONS

Qualificacions ESG