Àrees de negoci

Elèctrica

Com a consumidors d’energia elèctrica cada cop som més conscients de la importància del nostre comportament i hàbits per assolir avenços en l’eficiència energètica dins de la llarga cadena que s’inicia al punt de generació de l’energia i arriba fins a nosaltres a través de la xarxa de transport.

A Carbonell Figueras aportem la nostra experiència i eficàcia a la indústria de generació elèctrica a l’inici del sistema i durant el seu recorregut de distribució. Els nostres clients es troben entre les empreses més importants del sector tant a Espanya com a Portugal i Llatinoamèrica. Destaquem Alstom, Anav, Endesa, Gas Natural, Siemens, Iberdrola i Red Eléctrica de España.