Àrees de negoci

Data centers

Nova divisió creada per capturar les oportunitats de construcció a les noves indústries desenvolupades al voltant del tractament de dades. Des d’aquesta nova unitat s’han planificat i construït data centers que reuneixen totes les especificacions d’un segment especialitzat i d’alt valor afegit a la nova economia digital. Som membres a més de l’ Associació Espanyola de Data Centers SPAIN DC.