SIEMENS, INELFE

Nova estació convertidora de Santa Llogaia

Aquesta obra forma part del projecte INELFE, que consisteix en una nova línia d’interconnexió elèctrica soterrada i travessant els Pirineus pel massís d’Albera entre Espanya i França de 64,5 km. de longitud, que enllacen les dues estacions convertidores de Santa Llogaia i Baixàs.

L’obra consta de cinc edificis, fonaments per a set transformadors principals i transformadors de serveis auxiliars, vials de rodament, fonaments diversos per aparellament, sistema de drenatge i canalització elèctrica, deu casetes de bloc de formigó, dipòsit de recollida d’olis, estructura metàl·lica per a sistema de refredadors i tancament perimetral de seguretat.

Detalls del projecte

Santa Llogaia d’Alguema, Espanya

Juliol 2011 – Març 2013

Zona d’actuació urbanitzada: 27.800 m2

Volum excavació: 35.000 m3

Farciment de Material seleccionat: 25.000 m3

Volum formigó fonamentacions diverses, arquetes, etc: 12.000 m3

Superfície de paviment remolinat: 8.000 m2

Coberta amb panell sandvitx: 8.000 m2