ASCÓ ANAV ATI + Doble Vallado

MAGATZEM TEMPORAL INDIVIDUALITZAT (ATI) CN. ASCÓ + DOBLE TANCAT I SEGURETAT FÍSICA CN. ASCÓ

· ATI:

Lloses d’emmagatzematge.

Fos de transferència.
Edifici auxiliar.
Farcits classe “C”.

Paviment.
Instal·lacions elèctriques.

· Doble Tancat:

Instal·lacions de seguretat física.

Doble tanca de seguretat.

Sistemes de canonades soterrades.

Concertines de protecció.

Formació de ferms i paviments asfàltics.
Connexió entre tanca existent i nova tanca.

Detalls del projecte
Ascó, Espanya
2011 – 2012
ATI: Superfície construïda: 13.500 m2
Doble Vallado: Superfície construïda: 5.700 m2
ATI: Moviment de terres: 72.000 m3
Doble Vallado: Moviment de terres: 2.740 m3
ATI: Volum de formigó: 4.800 m3
Doble Vallado: Volum de formigó: 1.630 m3