ALSTOM POWER

Central de Cicle Combinat

Central de Cicle Combinat de Màlaga (400 MW). Compost per un edifici de turbines, caldera de recuperació, torre de refrigeració, transformadors i edificis auxiliars de compressió de gasos, tractament d’aigües, magatzems i edificis d’oficines. L’abast cobria els sistemes soterrats (olis, aigües netes, servei…), obra civil dels edificis, estructura metàl·lica i tancaments, així com la urbanització de la parcel·la.

Detalls del projecte
Málaga, Espanya
Gener 2008 – Març 2009

Superfície d’actuació: 55.000 m2

Volum de formigó: 1.5000 m3

Acer corrugat: 1.600 Tn

Estructura metàl·lica: 1.700 Tn

Tancaments “Sandwich In situ”: 12.000 m2