SIEMENS

Central de Cicle Combinat

Execució de l’obra civil i estructura metàl·lica i tancaments de l’illa de potència.

Cadascuna de les unitats produirà 400 MW.

Fins aquest moment, aquesta és la Central de Cicle Combinat de més envergadura, que SIEMENS, S.A. ha executat a Espanya.

Detalls del projecte
Sagunto, Espanya
Setembre 2005 – Març 2007
Superfície del solar: 50.000 m2
Superfície total construïda: 10.000 m2
Volum excavació de terres: 15.000 m3

Volum de formigons: 20.000 m3

Kg. estructura: 3.000.000 Kg

Kg. armat: 2.000.000 Kg