MERLIN EDGED

Centre logístic i Data Center

Centres de Dades al Polígon Arasur de Ribavellosa (Àlaba), que oferirà fibra de classe portadora de baixa latència, refredament sense aigua i energia 100% renovable. És a més un EDIFICI de planta baixa + 2 plantes i la urbanització dels voltants. Incloent tots els treballs de moviments de terres, pilotatge, fonaments, estructures, tancaments, instal·lacions i posada en marxa.

Detalls del projecte
Arasur, Àlaba (Espanya)
Abril 2022 – abril 2023

33.000 m3 en excavacions.

11.000 m3 de formigó i 500 tones d’acer.

7.300 m2 per planta.

Estructura i tancaments executats mitjançant elements prefabricats de formigó, combinats amb murs cortina.

Instal·lacions: xarxes enterrades, línies de tensió, xarxa de terres, protecció contra incendis, instal·lacions elèctriques, antiintrusisme, telecomunicacions, climatització, ventilació i els seus corresponents equips.

Urbanització de voltants: vials, aparcament i zones enjardinades.