IKEA II IBERICA

Segon centre de distribució i emmagatzematge

Nou Edifici destinat a magatzem regulador de distribució per a IKEA situat al polígon industrial de Valls (Tarragona).

Detalls del projecte
Valls, Espanya
Novembre 2006 – Novembre 2007

Moviment de terres d’aproximadament 400.000 m3

Fonamentació superficial mitjançant sabates de formigó armat

Estructura de formigó armat prefabricada en nau i metàl·lica a oficines

Tancaments de nau de doble xapa metàl·lica amb aïllament intermedi i en oficines panell metàl·lic sandvitx

Solera de formigó armat amb bras d’acer

Coberta tipus “deck”