SEGRO COSLADA

Centre Logístic, SES1

Centre Logístic de 10.000 m2.
Nau logística.
92 places d’aparcament per a furgonetes.

BREEAM Very Good.

Detalls del projecte
Coslada, Espanya
Gener 2021 – Setembre 2021

Desmunt del terreny 22.500 m2

Murs de contenció 200 ml

Drenatges enterrats

Electricitat i fontaneria

Enllumenat exterior

Senyalització viària