REPSOL, PETROLEO (CARTAGENA)

Nova refineria Repsol Escombreras

Obra Civil per a construcció de nova Refineria de Repsol a Escombreras, sent aquesta la inversió més gran Industrial de la història d’Espanya.

S’executa obra civil de les unitats següents: Bloc 1: carbó de coc, buit i subest. 21.
Bloc 2: Hidrocraquer i Subest. 19.
Bloc 3A: Amines, Sofre i A. Àcides.

Bloc 3B Exterior: Obra civil. Interconnexions entre unids., urbanització.
Bloc 3B Interior: Soses, Torxes, Slops, Merox, Calderes.

Parc Tancs per a emmagatzematge de Cru. Capacitat de producció de 220.000 barrils/any.

Detalls del projecte

Escombreras, Espanya

Juliol 2008 – Novembre 2011
Superfície del solar: 660.000 m2

Superfície total construïda: 350.000 m2

Moviment terres: 860.492 m3

Volum de formigó: 77.630 m3

Paviments formigó: 107.934 m2

Paviments asfàltics:71.145.05 m2