MESSER

Planta de fraccionament d’aire

Demolicions prèvies de torre, dipòsits i elements d’Obra Civil.

Construcció de bassa, edifici elèctric, magatzem dʻestructura metàl·lica, subestació elèctrica i campa per embotellat.

Edifici prefabricat, fonaments caixa freda, equips, racks de canonades.

Urbanització de carrers i àrees exteriors.

Detalls del projecte
Vilaseca, Espanya
Novembre 2020 – Febrer 2022

Demolicions 684’39 m3

Excavacions 7.176’83 m3

Encofrats 874’25 m2

Formigó fonamentacions 2.472’89 m3

Paviments 4.621’20 m2

Segellat juntes 1.662’47 ml