PH LAS CRUCES, CEISA

Central hidroelèctrica Las Cruces (19,3MW)

Central hidroelèctrica Las Cruces de 19,3 MW a Panamà, amb 2 turbines FRANCIS Vertical 9,85 MW cadascuna.

Detalls del projecte

Veraguas, Panamà

2012 – 2014

2 turbines FRANCIS Vertical 7 MW cadascuna

2.532 m de canonada forçada de PRFV de Ø 3 m

1.000.000 m3 d’excavació

1.500.000 Kg d’acer en armadures

52.000 m3 de formigó