LA CUCHILLA, HIDROPIEDRA

Central hidroelèctrica La Cuchilla (9MW)

Central hidroelèctrica LA CUCHILLA de 9 MW a Panamà.

2 turbines FRANCIS Horitzontal 4’5 MW cadascuna.

Detalls del projecte

Bocatalún, Panamà

Novembre 2015 – Decembre 2016

2 turbines FRANCIS Horitzontal de 4’5 MW cadascuna

1.450 m de canonada forçada de PRFV de Ø2’6 m

350.000 m3 d’excavació

10.000 Kg d’acer en armadures

27.500 m3 de formigó