APROFITAMENT HIDROELÈCTRIC DEL RIU AVE

Instal·lació de generació Hidroelèctrica d’Energia elèctrica composta d’una presa mòbil sobre comportes, les instal·lacions de generació i transformació en ubicació a peu de pressa, així com els accessos i la modificació de serveis necessaris.

Detalls del projecte
Santo Tirso, Portugal
Març 1994 – Agost 1995

Presa d’aigua: De dimensions 10 x 15 m i 12,50 m d’alçada, està realitzada en formigó armat.

Canal de Desaigüe: de planta 9,50 x 12,00 m i murs de 12 metres d’alçada.

Instal·lacions diverses: Instal·lació de turbines, generadors, complementàries de generació, transformadors, pont-grua, comportes, maquinària diversa, etc.