PETROGAL, GALP ENERGÍA

Renovació de refineria de Sines

Execució dels treballs de construcció d’Obra Civil de SRU (Sulphur recover unit), unitat hidrocraker, àrea de vapor i renovar les unitats existents.

Detalls del projecte
Sines, Portugal
2010 – 2011
Volum excavació: 85.000 m3
Farciment de Material seleccionat: 22.000 m3
Volum de formigó: 21.500 m3
Acer en armadures: 1.400 tn
Pilotatges: 1.004 ml
Paviments de formigó: 2.710 m2