IKEA IBERICA

Centre de distribució i emmagatzematge

Edifici destinat a magatzem regulador de distribució per a IKEA situat al polígon industrial de Valls (Tarragona).

Detalls del projecte
Valls, Espanya
FASE I Juny 2002 – Abril 20003 / FASE II Octubre 2004 – Maig 2005
Superfície magatzem (FASE I): 72.000 m2

Edifici d’oficines annex (FASE I): 4.600 m2

Superfície ampliació magatzem (FASE II): 50.000 m2