DOW Imperial, Tarragona

DOW Chemical Iberica, S.L
Detalls del projecte
Tarragona
2004 – 2005
Obra civil del Projecte Imperial i Projecte Tarraco per a la nova Planta PET
Planta de Fibres i edifici de control
Edificis MCC
Aparcament i nous accessos
Nova zona de contractistes
Ampliació menjador