ABELLO LINDE, Rubí

Nau d’envasament de gasos

Nau d’envasament de gasos:

Zona d’emmagatzematge d’ampolles, secció d’heli, sala d’anàlisi laboratori, elèctrica, transformador, oficines, lavabos, bombes i congelats: 1.237 m2.

Urbanització:

Adoquí de formigó prefabricat i paviment de formigó armat: 3.500 m2.

Detalls del projecte
Rubí, Espanya
Febrer 2002 – Juliol 2002
Enginyeria: IMETCO