PORTAVENTURA

Hotel Colorado Creek (Hotel Far West)

Hotel resort de 150 habitacions, format per 2 edificis units per un bloc central d’accés i zones comunes.

Detalls del projecte
Vila-seca, Espanya
Gener 2018 – Maig 2019

Àrea d’actuació: 4,5 Ha

Superfície construïda: 4.500 m2

Paviment de formigó imprès: 4.700 m2

Paviment d’aglomerat asfàltic: 15.500 m2

Volum de formigó: 4.700 m3

Cerramientos de fábrica: 5.000 m2