TRUMPF

Seu Corporativa

Nau d’emmagatzematge i exposició adossada a Seu d’oficines d’Espanya.

Detalls del projecte
Àrea d’actuació: 4,5 Ha.
Superfície construïda: 10.250 m2.
Formigó 6.315 m2.
Volum de formigó: 6.500 m3.
Façana d’Obra Vista: 4.000 m2.
Coberta Deck: 6.745 m2.
Estructura metàl·lica: 650 Tn.