SANTA LIBRADA

Planta de Forn de pa

Claus en mà d’edifici de producció i oficines amb una longitud de 80 ml i superfície construïda de 13.150 m2. Producció 4.554 m2 i oficines 1.450 m2.

Detalls del projecte

Santiago de Veraguas (Panamà)

Setembre 2016 – maig 2017