PORTAVENTURA

Hotel Gold River (Hotel Far West)

Hotel resort de 525 habitacions format per 8 edificis i una àrea amb 24 cabanes de fusta, a més de diferents edificis de serveis i manteniment.

Detalls del projecte
Vila-seca, Espanya
Setembre 2007 – Maig 2009

Àrea d’actuació: 12 Ha

Superfície construïda: 30.000 m2

Paviment de formigó imprès: 10.000 m2

Paviment d’aglomerat asfàltic: 20.000 m2

Superfície de piscines: 1.500 m2

Volum de formigó: 15.000 m3