CARGILL

Nova Planta d´Envasat i Emmagatzematge

Construcció de nau d’estructura prefabricada de formigó, subministrament i muntatge de set sitges i les connexions. Execució dels treballs d’urbanització exterior.

Detalls del projecte
Reus, Espanya
Novembre 2014 – Novembre 2015
Superfície del solar: 4.300 m2
Superfície construïda: 2.715 m2
Superfície àrees exteriors: 2.392 m2