BODEGA LES VINYES DEL CONVENT

Reforma i ampliació de celler vitivinícola

Reforma i ampliació d’un edifici agroindustrial existent per a la implantació d’un celler vitivinícola per a elaboració, criança i embotellat de vins.

Detalls del projecte

Horta de Sant Joan, Espanya

Juliol 2015 – Novembre 2016

Execució de moviments de terres i fonamentacions

Reforços a l’estructura existent

Nous murs de façana de formigó encofrat a dues cares i acolorit en massa, acabat granallat

Fusteries de fusta de roure massís

Coberta amb estructura de fusta laminada

Construcció al soterrani de dipòsits de formigó armat