Canal d’ètica i compliment

L’incompliment d’aquests valors es pot reportar al Canal Ètic del Grup. L’Òrgan de Compliance és l’òrgan encarregat de promoure i gestionar el Canal Ètic del Grup i garantir la inexistència de represàlies contra el denunciant.

El Canal d’Ètica permet que les denúncies es puguin dur a terme de manera anònima. A través del formulari disponible, el denunciant podrà mantenir-se en contacte amb l’organització preservant-ne la identitat. No obstant això, es promou que, en cas de presentar una denúncia, el denunciant s’identifiqui de manera que el personal que s’encarregui de tramitar-la podrà posar-se en contacte amb la persona denunciant per fer-ne un seguiment si cal. I considera que és la millor manera d’acreditar la seva Política de no represàlia davant d’una denúncia.

Les comunicacions plantejades a través del Canal d’Ètica i el compliment s’han de fer sempre de bona fe. En aquest cas, Carbonell Figueras garanteix la indemnitat de la persona comunicant/denunciant. Les denúncies falses o malintencionades podran donar lloc a l’exercici de les accions civils i/o penals a què hi hagi lloc en Dret, així com a la imposició de les sancions que corresponguin.

Per a totes les comunicacions rebudes, assegurem una anàlisi oportuna, independent i confidencial per l’òrgan de Compliance, qui en cap cas revelarà el nom de la persona denunciant de bona fe, llevat que presti el seu consentiment exprés o per requeriment de les autoritats amb potestat per a això, i en aquest cas, la persona denunciant seria prèviament informada.