SOLGAS

EPC Ampliació Planta proveïment de GLP

EPC Obres Civils – Ampliació Planta de Proveïment de GLP – Construcció de 3ra Esfera. Els treballs inclouen l’Enginyeria de detall, procura i construcció de la fonamentació de la 3ra Esfera, un nou pou d’emmagatzematge d’aigua contra incendis, ampliació CCM/CPD i la millora dels accessos.

Detalls del projecte
Ventanilla, Callao (Perú)
10/2017 – 07/2018

Moviment de Terres: 20,000 m3.

Concret: 4,000 m3.

Acer per a reforç: 200 Tn.

Geomembrana: 3,500 m2.